Jeśli posiadasz już konto, możesz się zalogować tutaj

Dane zamawiającego
Edytuj dane
Dane do wysyłki
Taki sam jak dane do faktury
Podaj dane do wysyłki
Nazwa SKU Cena Ilość Podatek Rabat Suma
 
Cena produktu
   

Wybierz metodę wysyłki

Nie wybrano metody dostawy

Proszę wybrać metodę wysyłki

 
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Uwagi do zamówienia. Jeśli chcesz otrzymać fakturę podaj tutaj pełne dane lub wpisz faktura, jeśli dane są identyczne jak zamawiającego.
Warunki i regulamin sprzedaży.

Warunki i regulamin sprzedaży.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GERLSY

 

TROCHĘ O NAS

 

Fundacja Gerlsy powstała w celu wspierania kobiet. Chcemy pomagać im w samorealizacji i odkrywaniu swojej pewności siebie. Jednym z naszych projektów jest Sklep Internetowy, w którym sprzedajemy produkty związane z działalnością Fundacji. Jako że działamy zgodnie z przepisami prawa, które wymagają, aby każdy sklep internetowy miał swój regulamin, przedstawiamy Ci poniższy dokument.

Prosimy, zwróć uwagę na to, że jeśli dokonujesz zakupu w naszym Sklepie, zawierasz z nami umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Aby łatwiej było Ci zrozumieć postanowienia tego dokumentu, pod każdym z paragrafów dodałyśmy krótkie wyjaśnienia, czego dotyczy dana regulacja. Są one zaznaczone kursywą. Pamiętaj, że w przypadku wątpliwości wiążąca jest treść „formalnych” regulacji, czyli tych, które nie są zaznaczone kursywą. W razie jakichś pytań lub niejasności możesz oczywiście do nas napisać – nasze dane kontaktowe podane są poniżej, w § 3 Regulaminu.

 

 

1 [DEFINICJE]

 

Tutaj znajdują się definicje używane w Regulaminie. Te pojęcia mogą się wydawać oczywiste, ale  musimy wskazać precyzyjnie m.in. to, kto w naszej relacji jest Sprzedawcą i komu przysługują prawa konsumenta – to zawsze warto wiedzieć.

 

Jeśli w tym Regulaminie pojawią się poniższe pojęcia, to rozumiemy je w następujący sposób:

 • Sklep – platforma internetowa, dostępna w ramach naszej strony internetowej pod adresem gerlsy.com, która składa się z zespołu urządzeń informatycznych (w tym w szczególności oprogramowania, rozwiązań serwerowych i sprzętowych) i umożliwia Ci zamówienie naszych Produktów przez Internet,
 • Regulamin – niniejszy dokument,
 • Produkt – rzecz, którą możesz zakupić w ramach Sklepu,
 • Strony – Ty oraz my (Sprzedawca),
 • Prawo konsumenckie – przepisy obowiązującego w Polsce prawa, przyznające Konsumentkom szczególne uprawienia w relacjach z przedsiębiorcą, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287.),
 • Konsumentka – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca dodatkowe uprawnienia, wynikające z przepisów Prawa konsumenckiego,
 • Przedsiębiorczyni Indywidualna – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Konto – wydzielony w ramach Sklepu panel, który umożliwia Ci zalogowanie się do Sklepu i zawiera Twoje dane oraz informacje o składanych przez Ciebie zamówieniach,
 • Urządzenie - urządzenie elektroniczne, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet, z zainstalowaną przeglądarką internetową, które umożliwia Ci korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
 • Ty – użytkownik Sklepu, tj. osoba, która odwiedza stronę internetową gerlsy.com i korzysta z funkcjonalności naszego Sklepu,
 • Sprzedawca – to my, czyli Fundacja Gerlsy z siedzibą w Warszawie, adres: Jana Kazimierza 64a/597, 01-248 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741225, NIP: 5213835033, REGON: 380831749, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz oferująca Produkty w Sklepie.

 

2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

Kupowanie rzeczy w naszym Sklepie oraz korzystanie z jego funkcjonalności wiąże się z koniecznością akceptacji tego Regulaminu. Przyznaje on Tobie różne uprawnienia i zapewnia Ci bezpieczeństwo. Z drugiej strony, wskazuje na ograniczenia i rzeczy, których robić nie wolno. Co więcej, jeśli  jeżeli jesteś Konsumentką lub Przedsiębiorczynią Indywidualną to przysługują Ci pewne dodatkowe uprawnienia, takie jak np. prawo do dokonania zwrotu zakupionych produktów w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania!

 

 1. Wprowadziłyśmy ten Regulamin w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).
 2. Regulamin stanowi zawartą pomiędzy Tobą a nami (Sprzedawcą) umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W Regulaminie określamy Twoje i nasze prawa oraz obowiązki. Założenie przez Ciebie Konta w ramach Sklepu lub korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności dokonanie zamówienia Produktu oferowanego w ramach Sklepu, wymaga zaakceptowania przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z zawarciem przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Jeśli chciałabyś korzystać z naszych usług w ramach Sklepu, musisz uprzednio zaakceptować Regulamin.
 5. Jeśli jesteś Konsumentką lub Przedsiębiorczynią Indywidualną, to niekiedy w Regulaminie przyznajemy Ci dodatkowe uprawnienia, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Prawa konsumenckiego.

 

 

3 [NASZE DANE]

 

Podałyśmy tutaj nasze dane kontaktowe, gdybyś chciała do nas napisać albo zadzwonić. W sytuacji gdy będziemy wysyłały Ci jakąś wiadomość, zrobimy to za pomocą adresu e-mail, który nam podałaś w ramach Sklepu.

 

 1. My, czyli Fundacja Gerlsy z siedzibą w Warszawie, jesteśmy usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Możesz z nami skontaktować się w wybrany przez Ciebie sposób:
 • korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.gerlsy.com,
 • listownie, wysyłając korespondencję pod adres: Fundacja Gerlsy, ul. Jana Kazimierza 64a/597, 01-248 Warszawa,
 • za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: ________.
  1. W sytuacji gdy będziemy chciały przekazać Ci jakąś informację, wyślemy Ci wiadomość elektroniczną pod podany nam przez Ciebie adres e-mail.

 

4. [WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO]

 

W tym paragrafie opisałyśmy wymogi techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z naszego Sklepu - musisz mieć Urządzenie, takie jak komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu i w miarę aktualną przeglądarką internetową.

 

Korzystanie z Internetu łączy się z różnymi zagrożeniami. Nigdy nie wiadomo, kto czyha na nasze dane lub dostęp do naszych kont (w szczególności bankowych). Prosimy, pilnujcie swoich haseł i uważajcie na ludzi, którzy się za nas podszywają. Pamiętajcie, że nie będziemy wysyłać do Was żadnych SMS-ów z linkami do płatności albo informacji o konieczności dopłacenia za przesyłkę.

 

Zakładamy, że nasz Sklep będzie dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie możemy jednak zagwarantować, że nigdy nie wystąpi jakaś awaria. Czasem być może będziemy też musiały coś zmienić lub poprawić.

 

 1. Abyś mogła korzystać z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, musisz posiadać:
  • dostęp do sieci Internet,
  • Urządzenie, takie jak telefon komórkowy, tablet czy też komputer osobisty, z zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera czy Microsoft Edge, w wersji nie starszej niż rok (z zainstalowanymi aktualizacjami) i odblokowaną obsługą plików cookie.
 2. Jeśli chciałabyś korzystać z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak przeglądanie informacji o historii zamówień, czy też zapisać swoje dane osobowe i szybciej dokonywać zamówień, możemy wymagać od Ciebie założenia Konta w ramach Sklepu.
 3. Podczas zakładania przez Ciebie Konta w ramach Sklepu, konieczne jest ustalenie loginu oraz hasła. Zalecamy, aby ustalone przez Ciebie hasło zawierało co najmniej 8 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz co najmniej jedną cyfrę.
 4. Wskazujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z istnieniem zagrożeń, takich jak aktywność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy oraz inne złośliwe oprogramowanie. W związku z tym zalecamy, abyś stosowała adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, takie jak:
 • blokowanie dostępu do Twojego Urządzenia za pomocą hasła lub kodu PIN,
 • posiadanie oprogramowania antywirusowego z zaktualizowaną bazą wirusów,
 • posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,
 • weryfikowanie czy podajesz swoje dane osobowe na prawidłowej stronie internetowej, w szczególności poprzez sprawdzenie poprawności adresu URL oraz sprawdzenie, czy połączenie z daną stroną internetową jest szyfrowane,
 • niepodawanie nikomu swojego hasła dostępu do Konta.
  1. Dokładamy starań aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu. Mamy jednak prawo do przejściowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na czynności konserwacyjne, serwisowe lub związane z modyfikacją strony internetowej Sklepu. Jeśli będziesz posiadała Konto w ramach Sklepu, poinformujemy Cię o tego rodzaju planowanych czynnościach, w którym korzystanie z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną będzie niemożliwe lub ograniczone, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni. Informację taką przekażemy Ci na podany nam adres poczty elektronicznej. Poza tym, mamy możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Sklepu przez dłuższy czas.

 

5. [OPIS USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

 

Tutaj znajduje się lista najważniejszych funkcji, które posiada nasz Sklep. W skrócie – możesz przeglądać naszą ofertę, coś od nas kupić, założyć konto w Sklepie oraz przejrzeć historię swoich zamówień.

 

 1. W ramach Sklepu umożliwiamy Ci korzystanie z jego funkcjonalności, które obejmują w szczególności:
 • możliwość kontaktowania się z nami za pomocą podanych w ramach Sklepu danych kontaktowych lub umieszczonego na stronie internetowej Sklepu formularza kontaktowego,
 • zakładanie Konta w ramach Sklepu i korzystanie z funkcjonalności Konta, w tym w szczególności przeglądanie historii zamówień czy też zapisanie swoich danych w ramach Sklepu,
 • przeglądanie Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu i dodawanie ich do koszyka,
 • zamawianie Produktów znajdujących się w koszyku,
 • uiszczanie wynagrodzenia za zamówione Produkty.
  1. Poza usługami opisanymi powyżej mamy prawo do prowadzenia innych działań za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności do informowania o działalności naszej Fundacji czy też organizowania konkursów oraz innych działań promocyjnych.

 

 

6. [ZAKŁADANIE KONTA]

 

Tutaj opisałyśmy proces zakładania Konta w Sklepie. Pamiętaj, że nie jest ono niezbędne, aby coś od nas kupić – możesz to zrobić również bez konta.  Do założenia Konta potrzebne będą podstawowe dane dotyczące Ciebie lub twojego przedsiębiorstwa. Zbieramy w tym celu tylko niezbędne dane i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeżeli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj do naszej Polityki Prywatności. Konto możesz usunąć, kiedy tylko zechcesz.

 

 1. Możesz założyć Konto w ramach Sklepu. Dzięki temu uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcjonalności Sklepu. Założenie Konta jest dobrowolne i nie jest wymagane w celu dokonywania nabycia Produktów oferowanych przez nas w ramach Sklepu.
 2. Żeby założyć Konto w ramach Sklepu, powinnaś podać swój adres poczty elektronicznej oraz ustalić hasło. Aby dokonywać zamówień Produktów za pomocą Konta powinnaś podać dodatkowo następujące dane osobowe:

Jeśli jesteś Konsumentką:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • numer telefonu.

Jeśli jesteś Przedsiębiorczynią, w tym Przedsiębiorczynią Indywidualną:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, w ramach którego działasz (firmy),
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres dostawy (jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej),
 • NIP,
 • numer telefonu.
 1. Poza wykonaniem działań, które opisałyśmy w tym paragrafie, abyś mogła założyć Konto w ramach Sklepu, wymagamy zaakceptowania przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią polityki prywatności.
 2. Konto w ramach Sklepu możesz usunąć w każdym czasie poprzez wybór odpowiedniej opcji w ramach Sklepu.

 

7 [DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU]

 

Tutaj opisałyśmy proces robienia zakupów w naszym Sklepie. Wybierasz produkt, podajesz swoje dane i płacisz. Koniec!

 Pamiętaj, że zamówienie zostaje złożone dopiero, gdy przyjmiemy je do akceptacji! Mamy na to 3 dni i jeżeli będziemy milczeć, to niestety oznacza, że z jakichś przyczyn nie możemy go zrealizować. Nie martw się jednak na zaas, to powinny być sytuacje absolutnie wyjątkowe.  

 1. Możesz zakupić Produkty oferowane w Sklepie, podejmując następujące kroki:
 • wybierz Produkt, którego zakupem jesteś zainteresowana i dodaj go do koszyka,
 • przejdź do koszyka i potwierdź chęć dokonania zamówienia wybranych Produktów,
 • podaj swoje dane osobowe lub zaloguj się do Konta (umożliwi to autouzupełnianie danych),
 • wybierz sposób płatności,
 • wybierz sposób dostawy,
 • zaakceptuj postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdź zapoznanie się z treścią polityki prywatności,
 • jeśli masz jakieś uwagi lub chcesz przekazać dodatkowe informacje – podaj je.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, obejmuje następujące dane osobowe:

Jeśli jesteś Konsumentką:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

Jeśli jesteś Przedsiębiorczynią, w tym Przedsiębiorczynią Indywidualną:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres dostawy (jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej),
 • NIP,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.
 1. Umożliwiamy Ci wybór sposobu dokonania dostawy zamówionego Produktu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dostawy oraz kosztów dostawy podajemy w ramach Sklepu w treści formularza, w którym składasz zamówienie.
 2. Po uzupełnieniu danych i zrealizowaniu wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia, masz prawo do złożenia nam oferty dotyczącej zakupu wybranych przez Ciebie Produktów, poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” lub innego, o równoznacznej treści. Wyjaśniamy, że znajdujące się w ramach Sklepu Produkty oraz informacje o Produktach, w tym zwłaszcza ceny lub informacje o dostępności Produktów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert. Po otrzymaniu informacji o złożeniu takiej oferty (dokonaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu) drogą elektroniczną potwierdzamy jej przyjęcie lub odmawiamy przyjęcia oferty i wskazujemy na powód odmowy.
 3. W przypadku gdy złożyłaś zamówienie na dany Produkt (złożyłaś ofertę zakupu Produktu), a my potwierdziliśmy przyjęcie tej oferty, uznaje się, że doszło do zawarcia pomiędzy nami umowy sprzedaży.
 4. Potwierdzamy przyjęcie oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak naszej odpowiedzi w tym terminie uznawany jest za nieprzyjęcie oferty.

 

8 [PŁATNOŚCI]

 

Zapłaty za Produkty, które kupisz w Sklepie, możesz dokonać za pomocą pośrednika płatności, czyli usługi Przelewy24. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia między nami umowy, a już zapłaciłaś za Produkty, to oczywiście zwrócimy Ci pieniądze. Przed opłaceniem zamówienia zawsze zobaczysz, ile wszystko łącznie będzie kosztowało wraz z wysyłką.

 1. Jeśli dokonasz zamówienia Produktu w ramach Sklepu, jesteś zobowiązana do dokonania płatności za ten Produkt.
 2. Możesz dokonać płatności za zamówione Produkty za pomocą usługi Przelewy24, gdy udostępnimy taką możliwość – w takim przypadku niezwłocznie po dokonaniu przez Ciebie zamówienia, zostaniesz przekierowana na stronę internetową dostawcy usług płatniczych Przelewy24: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935. Po dokonaniu przez Ciebie wyboru dostawcy usług płatniczych, realizacja usługi pośrednictwa w płatności odbywa się zgodnie z regulaminem tego dostawcy.
 3. Jeżeli odmówimy przyjęcia oferty zakupu Produktu lub jej nie przyjmiemy, niezwłocznie dokonamy zwrotu uiszczonej przez Ciebie kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonałaś płatności.
 4. W ramach Sklepu podajemy ceny Produktów brutto. Sprzedawca jest podmiotem, którego działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Pamiętaj, że ceny te nie zawierają dodatkowych opłat, związanych z dostawą Produktów. Informację o cenie dostawy przekażemy Ci przed potwierdzeniem przez Ciebie chęci dokonania zamówienia, w ramach formularza dostępnego po przejściu do koszyka z wybranymi przez Ciebie Produktami.
 5. Rachunek prześlemy Ci na adres e-mail podany w momencie dokonania zamówienia Produktu, na co akceptując ten Regulamin, wyrażasz zgodę.
 6. Proces realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia rozpoczynamy w ciągu 5 dni roboczych po potwierdzeniu Ci możliwości jego realizacji, stosownie do postanowienia § 7 ust. 4 Regulaminu oraz zaksięgowaniu płatności za Produkt na naszym rachunku bankowym lub otrzymaniu przez nas informacji od zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, dotyczącej tego, że płatność została przez Ciebie zrealizowana.
 7. Płatności za zamówione Produkty powinnaś dokonać w terminie 7 dni od dnia ich zamówienia. Jeśli termin ten upłynie, a my nie otrzymamy od Ciebie płatności, mamy prawo do anulowania zamówienia i do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

9 [DOSTAWY]

 

Bardzo byśmy chciały przywieźć Ci nasze Produkty osobiście, ale realnie podchodząc do tematu, korzystamy z zewnętrznych usług kurierskich. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy z paczką jest wszystko ok, gdy ją odbierzesz! 

 1. Dostawy realizujemy przy wykorzystaniu zewnętrznych usługodawców, świadczących usługi kurierskie. W przypadku gdy charakter świadczonych przez usługodawców usług na to pozwala, jak również jest to możliwe z uwagi na gabaryty zamówionego Produktu, możesz wybrać spośród kilku sposobów dostawy lub kilku podmiotów świadczących usługi kurierskie.
 2. W momencie odbioru przesyłki powinnaś zbadać doręczoną przesyłkę z Produktem w taki sposób, jak jest to możliwe. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki masz prawo żądać od pracownika podmiotu świadczącego usługi kurierskie spisania właściwego protokołu.

 

10 [ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 Tutaj opisane są ważne rzeczy, czyli Twoje prawa, gdy kupujesz coś od nas mając uprawnienia konsumenta, to znaczy, jesteś Konsumentką lub Przedsiębiorczynią Indywidualną w rozumieniu naszych definicji.

 W skrócie – zwykle jest tak, że masz 14 dni od otrzymania Produktu na odstąpienie od umowy (dokonanie zwrotu Produktu). Aby odstąpić od umowy, możesz nam wysłać mail albo list z oświadczeniem o odstąpieniu.

 Kiedy złożysz oświadczenie o odstąpieniu i oddasz nam zakupiony Produkt – zwrócimy Ci pieniądze. Mamy na to 14 dni. Zwrot zakupionych Produktów następuje na Twój koszt.

 Pamiętaj – prawo przewiduje wyjątki od możliwości odstąpienia od umowy! Wskazałyśmy je w Regulaminie. Dotyczą one chociażby produktów cyfrowych, takich jak eBooki, produktów robionych na życzenie czy filmów albo nagrań, które są w zamkniętym opakowaniu.

 

 1. Jeśli jesteś Konsumentką lub Przedsiębiorczynią Indywidualną, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu oraz w terminie pomiędzy momentem dokonania zamówienia a momentem odebrania Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć za pomocą wzoru formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 6. Jeśli złożyłaś oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął Twoją ofertę, oferta przestaje wiązać. Regulacja ta dotyczy Ciebie, tak jak inne w tym paragrafie, tzn. jeśli jesteś Konsumentką lub Przedsiębiorczynią Indywidualną.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć poprzez przesłanie go do nas drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na nasz adres kontaktowy, podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jesteś zobowiązana do niezwłocznego odesłania odebranych Produktów na nasz adres, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. Dokonamy zwrotu środków uiszczonych przez Ciebie za Produkty w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwróconych Produktów.
 10. W przypadku gdy dokonując zakupu Produktu, wybrałaś sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia takiego Produktu, który jest przez nas oferowany, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu na Twoją rzecz kwoty różnicy pomiędzy najtańszym sposobem dostawy, a tym sposobem dostawy, który został przez Ciebie wybrany.
 11. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, za pomocą jakiego dokonałaś na naszą rzecz płatności, chyba, że wyraźnie zgodziłaś się na inny sposób dokonania zwrotu w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy i nie wiąże się on dla nas z dodatkowymi kosztami.
 12. Koszty bezpośredniego zwrotu zakupionego Produktu, czyli odesłania nam zwracanego Produktu, obciążają Ciebie.
 13. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Nie możesz zwrócić Produktu i odstąpić od umowy, jeśli:
 • za Twoją zgodą wykonałyśmy w pełni usługę i poinformowałyśmy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym jak je spełnimy utracisz prawo do odstąpienia od umowy;
 • za Twoją zgodą dostarczyłyśmy Ci treść cyfrową przed upływem terminu na zwrot i poinformowałyśmy Cię, że utracisz do niego prawo;
 • zakupiłaś Produkt, który przygotowałyśmy zgodnie z Twoją indywidualną specyfikacją lub na Twoje indywidualne potrzeby;
 • kupisz od nas nagrania dźwiękowe, wizualne albo programy komputerowe, które dostarczymy Ci w zamkniętym opakowaniu, a Ty je otworzysz;
 • dostarczyłyśmy Ci produkt w zamkniętym opakowaniu ze względów higienicznych i zdrowotnych, a Ty je otworzysz.
 1. Jeśli kupisz Produkt w zestawie z innym Produktem, możesz zwrócić jedynie cały zestaw. Gdy odstępujesz od umowy, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec tej umowy.

 

11 [RĘKOJMIA]

 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze Produkty nie miały żadnych wad. Jednakże, gdybyś stwierdziła jakieś usterki w zamówionym Produkcie, skontaktuj się z nami. Wymienimy go na niewadliwy, obniżymy cenę albo oddamy Ci pieniądze za zakup.

 Jeżeli przysługują Ci uprawnienia konsumenta – od Ciebie zależy, czy wolisz usunięcie wady Produktu, czy wymianę, chyba że któraś z tych opcji była niemożliwa lub wiązała się z nadmiernymi kosztami.

 

 1. Dostarczamy wyłącznie Produkty, które są wolne od wad fizycznych lub prawnych. Ponosimy w tym zakresie odpowiedzialność zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) dotyczących rękojmi.
 2. Jeśli Produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usuniemy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już uprzednio przez nas wymieniony lub naprawiany albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli jesteś Konsumentką albo Przedsiębiorczynią Indywidualną, możesz zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób przez Ciebie wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
 4. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od odebrania przez Ciebie Produktu. Jeśli nie jesteś Konsumentką, masz prawo do zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi w terminie miesiąca od dnia otrzymania Produktów.
 5. Żądanie z tytułu rękojmi możesz zgłosić zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącymi reklamacji – my również odniesiemy się do niego w tym trybie.
 6. W przypadku gdy w wyniku prowadzenia postępowania reklamacyjnego, zasadnie zwrócisz Produkt i zażądasz zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny, zwrot zapłaconej przez Ciebie ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Ciebie metody płatności za Produkt, chyba, że wskażesz na inny sposób dokonania zwrotu w toku postępowania reklamacyjnego i nie wiąże się on z dodatkowymi kosztami dla nas.

 

12 [REKLAMACJE]

 

Możesz złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez nas usług elektronicznych oraz zakupionych Produktów. Pamiętaj, aby zawsze opisać to na czym polegała dana nieprawidłowość i czego się od nas domagasz. Mamy 14 dni na odpowiedź i rozpatrzenie Twoich uwag i żądań.

 1. Masz prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną oraz do składania reklamacji związanych z nabywaniem przez Ciebie Produktów w ramach Sklepu.
 2. Reklamacje możesz złożyć:
 • pisemnie, na adres: Fundacja Gerlsy, ul. Jana Kazimierza 64a/597, 01-248 Warszawa,
 • wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. W celu umożliwienia nam skutecznego rozpatrzenia Twojej reklamacji, powinnaś wskazać w jej treści:
 • adres e-mail, na który możemy przesłać Ci naszą odpowiedź - jeżeli posiadasz zarejestrowane Konto w ramach Sklepu, powinnaś w miarę możliwości podać adres e-mail, którym posługiwałaś się podczas rejestracji indywidualnego Konta w ramach Sklepu,
 • Twoje imię i nazwisko lub firmę,
 • opis zgłaszanych zastrzeżeń, w tym, o ile to możliwe, zdjęcia wadliwego Produktu i opis wad Produktu,
 • Twoje żądania w związku ze złożoną reklamacją.
 1. Przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, możemy zwrócić się do Ciebie o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zobowiązujemy się rozpatrzyć złożoną reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie Ci udzielona drogą elektroniczną na wskazany przez Ciebie adres poczty e-mail.

 

13 [PRAWA AUTORSKIE]

 

Nasze strony internetowe, w tym Sklep, chronione są prawem własności intelektualnej. W związku z tym, ochroną mogą też być objęte takie elementy jak teksty, grafiki, materiały marketingowe. Jeżeli nie będziesz korzystać z naszych stron internetowych i świadczonych usług zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, możesz zostać zablokowana, a Twoje Konto usunięte.

 1. Sklep oraz jego poszczególne elementy składowe stanowią utwory, które są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 ro prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.). Oświadczamy, że przysługują prawa do wykorzystywania tych elementów w ramach Sklepu, w tym prawa własności intelektualnej do Sklepu, w tym grafik, opisów, zdjęć Produktów, materiałów handlowych i treści marketingowych, zawartości strony internetowej i kodu źródłowego. Akceptacja ani wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym korzystanie przez Ciebie z funkcjonalności Sklepu nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.
 2. Wszelkie prawa majątkowe do Sklepu oraz jego elementów, wskazanych w ust. 1 oraz wszelkie prawa z nimi związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają po naszej stronie.
 3. Przysługuje Ci prawo do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nienaruszający praw naszych i innych Użytkowniczek. Możesz przeglądać zawartość Sklepu, zapoznawać się z Produktami oraz dokonywać zamówień.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązujesz się do:
 • przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji naszych wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych,
 • powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w jakimkolwiek miejscu w ramach Sklepu, w szczególności: naruszających nasze lub innych Użytkowniczek prawnie chronione interesy, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Użytkowniczek,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, stanowiących nieuprawnioną ingerencję w system informatyczny Sklepu, w tym kod źródłowy oraz bazy danych, a także działań które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu, a ponadto działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Sklepu przez inne osoby, w tym w szczególności innych Użytkowniczek,
 • użytkowania Sklepu oraz wszelkich materiałów (jak np. opisy, grafiki czy też zdjęcia Produktów) i praw związanych ze Sklepem zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 • niewprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek, modyfikacji w ramach Sklepu oraz wszelkich materiałów i praw związanych z oprogramowaniem,
 • niedokonywania lub umożliwiania dokonywania jakichkolwiek kopii Sklepu oraz wszelkich materiałów i praw związanych ze Sklepem,
 • powstrzymania się od czynności zmierzających do poznania kodów źródłowych Sklepu, stanowiących i zawierających nasze tajemnice firmowe. W szczególności nie będziesz odtwarzać, dekompilować lub dezasemblerować, uzyskiwać lub zmieniać kodu źródłowego, używać go w całości lub w części do innych celów użytkowych lub edukacyjnych.
 1. Mamy prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Sklepu w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub żądania organu administracji publicznej lub innego do tego uprawnionego lub sądu polskiego lub zagranicznego, albo też wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mogących powodować odpowiedzialność prawną (w szczególności cywilną lub karną) lub też mogąca prowadzić do naruszenia praw osób trzecich, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z otrzymanym zawiadomieniem, żądaniem lub wiarygodną wiadomością.

 

14 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

Ponosimy odpowiedzialność wobec naszych Użytkowniczek za to, aby nasze usługi były świadczone prawidłowo. Podkreślamy jednak, że mogą nastąpić sytuacje, gdzie pewne negatywne skutki nie wynikają z naszej winy. W takiej sytuacji nasza odpowiedzialność jest ograniczona. 

 

 1. Jako Strony zobowiązujemy się współpracować ze sobą z zachowaniem wzajemnej lojalności oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy czym w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorczyni Indywidualne Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego takim przedsiębiorcą.
 3. Nie ponosimy również względem Ciebie odpowiedzialności za brak lub ograniczony dostęp do Sklepu oraz za niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn od nas niezależnych, w tym w wyniku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, w szczególności takich jak przerwy w funkcjonowaniu sieci Internet, niezależne od nas usterki sprzętu lub oprogramowania czy zagrożenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach Sklepu oraz jego stabilnego funkcjonowania, w sytuacji gdy okoliczności te utrudniają lub uniemożliwiają świadczenie usług. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, mamy prawo czasowo zawiesić dostęp do Sklepu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń, lub przeciwdziałania innym okolicznościom. W takim wypadku nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Sklepu.

 

15 [POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW]

 

Jeżeli zaistnieją między nami jakieś spory (chociaż mamy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie!), jako Konsumentka możesz skorzystać z unijnej platformy Polubownego Rozstrzygania Sporów.

 

 

 1. Jeśli jesteś Konsumentką, masz możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, w tym m.in. z polubownych sądów konsumenckich, funkcjonujących przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 2. Jeśli jesteś Konsumentką, w celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przysługuje Ci także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 3. W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, podczas składania skargi za jej pośrednictwem podaj nasz następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

Tutaj znajdują się pozostałe ważne kwestie.

W związku z tym, że korzystasz z naszego Sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe – więcej o tym napisałyśmy w polityce prywatności.

Jeśli założyłaś Konto w naszym Sklepie, możesz rozwiązać z nami usługę o świadczenie usług drogą elektroniczną, kiedy zechcesz, usuwając Konto lub wysyłając nam wiadomość z prośbą o usunięcie Konta.

Możemy przestać prowadzić Sklep w dowolnym momencie, damy Wam o tym znać, wykorzystując e-mail podany w ramach Konta, z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

Możemy też pozbawić Cię dostępu do Sklepu, gdy naruszysz Regulamin lub prawa, które przysługują nam albo innym Użytkowniczkom.

Regulamin podlega prawu polskiemu i możemy go modyfikować. Poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, wykorzystując e-mail podany w ramach Konta, gdy będzie to miało nastąpić. Możesz się nie zgodzić z jego aktualizowaną treścią, ale wtedy stracisz dostęp do Sklepu.

 

 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z funkcjonalności Sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie, w tym o danych administratora, celach i podstawach przetwarzania danych, jak i inne informacje, których podanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, zostały zawarte w polityce prywatności, dostępnej na naszej stronie internetowej.
 2. Jeśli posiadasz Konto w ramach Sklepu, możesz rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie w tym zakresie może zostać złożone nam poprzez wysłanie wiadomości (w tym wiadomości elektronicznej), na adres wskazany w § 3 Regulaminu lub poprzez usunięcie Konta w Sklepie, zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 4 Regulaminu. Nie dotyczy to zawartych umów sprzedaży, od których możesz odstąpić zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Jako Usługodawca mamy prawo do zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Może to nastąpić z różnych ważnych powodów, np. z przyczyn gospodarczych, związanych np. z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem Sklepu. W takim wypadku złożymy Ci oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłając je na Twój adres poczty elektronicznej, podany w związku z rejestracją Konta.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, możemy wypowiedzieć Ci umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia dóbr osobistych lub prywatności innych Użytkowniczek, naruszenia bezpieczeństwa Sklepu lub naruszenia przysługujących nam praw autorskich.
 5. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu jako Strony będziemy dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 6. Prawem właściwym dla postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Mamy prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w ramach strony internetowej Sklepu. Poinformujemy Cię o niej, jeśli posiadasz Konto w ramach Sklepu, na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. W razie, gdy nie akceptujesz nowej treści Regulaminu, musisz poinformować nas o tym fakcie przed tym jak nowy Regulamin wejdzie w życie. W takim przypadku zawarta pomiędzy nami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 8. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wraz z wzorem oświadczenia o odstąpienia.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia

 

  

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

Jeśli jesteś Konsumentką lub Przedsiębiorczynią Indywidualną, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu oraz w terminie pomiędzy momentem dokonania zamówienia a momentem odebrania Produktu.

W tym celu powinnaś przesłać informację o odstąpieniu za pomocą poczty na adres: Fundacja Gerlsy, ul. Jana Kazimierza 64a/597, 01-248 Warszawa albo e-mailowo, wysyłając korespondencję pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możesz również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, który znajduje się poniżej.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Fundacja Gerlsy

Jana Kazimierza 64a/597

01-248 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Fundacji Gerlsy.

 

Produkt/Produkty, których dotyczy odstąpienie: ……………..…………………

Data zawarcia Umowy (dokonania zakupu Produktu): ……………..……………

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres poczty e-mail podany przez Użytkowniczkę: ………………………………

 

 

Subskrybuj!

Dołącz do newslettera i zdobywaj informacje o nowościach i promocjach oraz unikalne kody rabatowe!
Facebook Instagram