POLITYKA PRYWATNOŚCI GERLSY

 

W Fundacji Gerlsy przetwarzamy dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

 

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Gerlsy z siedzibą w Warszawie, adres: Jana Kazimierza 64a/597, 01-248 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741225, NIP: 5213835033, REGON: 380831749.

 

 1. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: Fundacja Gerlsy, ul. Jana Kazimierza 64a/597, 01-248 Warszawa.

 

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od sytuacji opisanych poniżej:

 

 •  Jeżeli odwiedzasz nasza stronę internetową https://gerlsy.com/ 

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania strony,
  • monitorowania ruchu,
  • weryfikacji sposobu korzystania ze strony internetowej,
  • wyświetlania reklam,
  • ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej.

  Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

 • Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail lub kontaktujesz się z nami listownie

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości.

  Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

 • Jeżeli zakładasz Konto w naszym sklepie

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia stworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika, w tym korzystania z jego funkcjonalności. W takiej sytuacji przetwarzać będziemy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane adresowe (a czasem także NIP).

  W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • Jeżeli dokonujesz zakupów w ramach naszego Sklepu internetowego 

  W ramach naszego Sklepu możliwe jest zakupienie oferowanych przez nas produktów. W takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres wysyłki, numer telefonu oraz informacje o zamówionych produktach i rozliczeniach finansowych. Robimy to w celu nawiązania oraz wykonania umowy pomiędzy nami i Tobą.

  W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  Możemy też przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest możliwość prowadzenia windykacji lub obrony przed roszczeniami.

 • Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (czyli podmiotu, która zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik) 

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą.

  Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy.

 • Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku lub profil na Instagramie oraz YouTube, obserwujesz je lub reagujesz na nasze posty 

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych platform.

  Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku, Instagramie, YouTube przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych. 

 

 1. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi serwerowe i hostingowe - OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe – „Pertom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka doradztwa podatkowego (ul. Zygmunta Pawlaczyka 38N, 02-797 Warszawa),
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irlandia oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi kurierskie – InPost sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków),
 • operatorowi płatności Przelewy24 –PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),

Jeżeli odwiedzasz nasze fanpage w ramach portalu społecznościowych, Twoje dane mogą być przetwarzane przez:

 • podmiot, który zarządza portalem społecznościowym Facebook i Instagram – Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA. W tym zakresie my oraz Meta Platforms jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w tym zakresie zarówno do nas jak i do Meta Platforms,
 • podmiot, który zarządza portalem YouTube – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii.

 

W związku z możliwością przetwarzania danych osobowych prze takie podmioty jak Google oraz Meta Platforms (Facebook i Instagram), Twoje dane osobowe mogą być przedmiotem transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest umowa zawierająca Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

 • Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo poczty zwykłej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
 • Jeśli jesteś naszym Klientem, Dostawcą albo Współpracownikiem (osobą, która zawarła z nami umowę) lub ich przedstawicielem lub bierzesz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach i warsztatach – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje umowa oraz do czasu przedawnienia roszczeń (do upływu 6 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy),
 • Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego,
 • Jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, reagujesz na nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku lub profilu na YouTube oraz Instagramie, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą, a naszym fanpage/profilu oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji,
 • Jeśli jesteś osobą tworzącą Konto Użytkownika – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje zawarta pomiędzy nami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (czyli tak długo jak istnieje Twoje Konto Użytkownika). Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 6 lat od zakończenia roku, w którym usunięte zostało Twoje Konto Użytkownika.

 

 1. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu 

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

 • Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę (jeśli na niej opiera się przetwarzanie) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:
• kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 • Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Masz też prawo żądania, by dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 • Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

 1. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

 

 

Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

 

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

 

Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

 

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

 

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

 

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Subskrybuj!

Dołącz do newslettera i zdobywaj informacje o nowościach i promocjach oraz unikalne kody rabatowe!
Facebook Instagram